Psykolog i Kristiansand

Ved Sentrumklinikken i Kristiansand har vi dyktige psykologer, psykologspesialister og samtaleterapeuter som kan hjelpe ved lettere og moderate psykiske lidelser, vansker i relasjoner hjemme eller på arbeidsplassen, problemer med uttrykk eller kontroll av emosjoner, personlighetsproblematikk, angst, depresjon, ubearbeide traumer, personlige kriser, følelsen av konstant stress, lav selvfølelse, lite livsglede, lysten til å forstå deg bedre, problemer i relasjoner og parforhold.

Erland Thorsen

Erland Thorsen er psykologspesialist som jobber med korttidsterapi og veiledning med voksne, unge, par, foreldre og familier. Han har også kompetanse innen lederveiledning, teamarbeid og konfliktløsing. Erland har erfaring fra alle linjer i helsevesenet og med arbeidsrådgivning.

Psykologspesialist

En psykologspesialist er en utdannet psykolog med en 5 årig videreutdanning innen spesifikke fagfelt. Dette gir en bred erfaring som psykolog såvel som økt kompetanse innenfor dette fagfeltet.

Alina Helik

Alina Helik er utdannet psykolog ved Jaggiellonian Universitet i Polen i 2006. Hun har deretter tatt fire år videreutdanning ved Psykodynamisk Psykoterapi-Skole i Krakow. Alina har bred erfaring fra mange års praksis, både privat og offentlig, i både Polen og i Norge.

Sediqa Mir

Sediqa er en av våre dyktige psykologer som har opparbeidet seg erfaring innen mange felt og behandlingsmetoder innen psykologi og behandling. I tillegg til andre verktøy er ISTDP og DBT behandlingsmetoder som Sediqa interesserer seg for og bruker i sin tilnærming når det er hensiktsmessig.

Marwa Samer

Marwa Samer er samtaleterapeut og utdannet innen kognitiv behandlingsterapi. Hun har mange års erfaring innen feltet og har arbeidet med pasienter som behøver hjelp til livsmestring, sliter med angst og depresjoner, har konflikter i hjemmet, relasjoner eller på arbeidsplassen, problemer med å uttrykke eller ha kontroll på emosjoner, opplever personlig krise, sliter med lav selvfølelse eller lav livsglede, eller har problemer med rus. Alle aldre kan komme til Marwa.

Hun snakker 5 språk flytende: Svensk, arabisk, tyrkisk, kurdisk og engelsk. Hun kan selvsagt også gjøre seg forstått på norsk.

Kognitiv Samtaleterapi

Samtaleterapeuten arbeider med lignende problematikk som psykologen, men samtaleterapeuten fokuserer på endring i tankemønster ved å legge historien litt bak seg og jobbe fremover. For noen er dette en god tilnærming, da historikken ikke er nødvendig å fokusere på for å få fremtiden til å bli bedre. For andre er det viktig å kikke på hva som ligger bakover før man har muligheten til å se fremover. Da kan psykologen være et bedre alternativ.

Psykoterapi

Psykoterapi er en 4 årig videreutdanning etter psykologstudiene. Psykoterapi er en behandlingsform innenfor psykologien hvor en bruker forskjellige tilnærminger til en pasients utfordringer. I hovesak 3 behandlingsformer: psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og terapi med eksistensiell og humanistisk tilnærming.

Psykodynamisk psykoterapi er basert på terapeutisk relasjon. Det vil si et sterkt, gjensidig akseptert bånd mellom pasient og terapeut.

Behandling foregår som en serie regelmessige møter en til to ganger i uke, til en fast avtalt dato. Sånne terapeutiske rammer skaper et rom til forandring, samt gir en følelse av trygghet og psykisk komfort.

I løpet av terapien skal pasienten oppleve økt forståelse av seg selv, sine ubevisste motivasjoner og valg, samt bearbeide dysfunksjonelle mønstre. Terapien fører til gunstige endringer i pasientens personlighet.

Psykisk helse

Psykologen og samtaleterapeuten bidrar til å fremme menneskers helse og livskvalitet. Man trenger ikke være syk for å søke psykisk hjelp. En psykolog eller samtaleterapeut kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, stressende, utfordrende, enten privat eller i relasjoner til andre eller på en arbeidsplass. Da kan det være godt å drøfte dette med noen du har tillit til.

Psykologen har 6 års utdannelse og har kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler og hvordan dette påvirker oss bevisst og underbevisst. Gjennom samtaler kan man finne ut av hva som kan være klokt å gjøre for å endre mønstre, snu en vanskelig situasjon og hva som kan gjøres for å bli kvitt plagsomme symptomer. Noen kan også trenge hjelp til å forandre måten de er på eller hvordan de reagerer på seg selv og/eller andre. Noen endringer kommer fort, andre tar lenger tid. Men sammen med psykologen kan man finne gode løsninger.

Samtaleterapeuten har 3 års utdannelse innen kognitiv behandlingsterapi og har sitt hovedfokus på hva som kan gjøres fremover for å bedre ens egen psykisk helse. På samme måte som hos psykologen kan tankemønstre og egen atferd av og til endres fort og andre ganger kreve lengre tid. Samtaleterapeuten har lang erfaring i å finne løsninger som passer den enkelte best.

Hos Sentrumklinikken jobber psykologene og samtaleterapeuten tett sammen og kan henvise seg imellom dersom man ser at det er mer hensiktsmessig å gå til en annen behandler.

Parterapi

Parterapi er et godt verktøy når relasjonene i et parforhold er blitt vanskelige. Disse samtale kan gjennomføres sammen, men det er mulig å ta individuelle samtaler med hver enkelt før man foretar samtale sammen. Prisen for samtaleterapi er for 45 minutt med begge tilstede. Dersom man ønsker å ta samtale individuelt vil man enten foreta disse to samtalene innenfor 45 minutt, eller, dersom man ønsker mer tid individuelt, ta to konsultasjonstimer hvor hver benytter seg av en hver, før en tar fellesamtale til slutt.

Taushetsplikt

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal oppstå tillit mellom behandler og den som oppsøker hjelp for sine problemer. Kun i helt spesielle tilfeller, hvor det er enten fare for pasientens eller andres liv eller helse, kan taushetsplikten brytes. I alle andre tilfeller er taushetsplikten ufravikelig.

Henvisning

Man behøver ikke henvisning for å gå til psykologen. Man kan ta direkte kontakt og komme i gang med samtaler og oppfølging så fort man ønsker det selv.

Varighet

Varighet av terapi er avhengig av problemtype og alvorlighetsgrad, motivasjon for behandling og innsiktsevner.