Må jeg ha henvisning fra lege?

Nei, du behøver ikke å ha henvisning ifra lege. Kiropraktorene har refusjon ifra Helfo og denne kommer pasienten til gode uansett. Man kan gå direkte til våre behandlere, enten det er fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør, uten å ha vært hos fastlege i forkant.

Kan dere sykemelde?

Våre kiropraktorer kan sykemelde pasienter når det er behov for dette, uten at man må gå via fastlege først.

Kan jeg få tatt røntgen eller MR?

Våre kiropraktorer kan bestille undersøkelse til røntgen, MR, ultralyd, CT-scan osv på lik linje som fastlege.

Får jeg behandling samme dagen?

I stort sett alle tilfeller så behandler vi samme dagen du har første konsultasjon. Med mindre det er grunn til å ta ytterligere undersøkelser så ønsker vi å komme raskt igang med behandling slik at man tidligst mulig blir kvitt en plage og er tilbake i normalt tilstand.

Fysioterapeut eller kiropraktor?

Det er ofte vanskelig for en pasient å vite. Begge deler kan fungere godt, men ofte er en behandlingsmetode bedre enn en annen på en gitt plage. Vi bruker de forskjellige profesjonene utifra hvilken plage pasienten har og hva som er årsaken til plagen. Dersom du ikke selv er sikker på hva du skal velge så kan du trygt velge en av våre behandlere og så vil vi sende deg videre til en annen dersom vi mener det vil gi deg et bedre resultat raskere.

Jeg har behandlingsforsikring, dekker det behandling hos dere?

Ja, vi har behandlingsavtale med alle forsikringsselskaper som tilbyr behandlingsforsikring og kan sende faktura direkte til disse så du slipper å betale selv.

Når vet jeg at det er muskulært og når er det skjelettet?

Det er stort sett alltid muskulært. Men vi pleier å skjelne mellom problemer i den dype kjernemuskulaturen og den ytre globale muskulaturen vi bruker. Vi skjelner også mellom noe som har sluttet å bevege på seg, noe som er blitt betent og noe som er svakt og blir overbelastet. Dette er forskjeller som vi kjenner godt til og vi bruker den behandlingsmetoden vi mener er best til den årsaken hver enkelt har til sin plage.

Må jeg selv få tilbake refusjon når jeg har vært hos kiropraktor?

Nei, det behøver man ikke. Refusjonen kiropraktoren mottar (per 2020 er det 68 kr per behandling) får kiropraktoren utbetalt fra Helfo når han eller hun sender inn behandlingslister. Derfor er 68 kr trukket fra prisen og du betaler en egenandel som oppført i vår prisliste.

Har fysioterapeuten driftstilskudd?

I Norge fins det fysioterapeuter med og uten driftstilskudd. Et driftstilskudd er et statlig tilskudd som blir vilkårlig delt ut til fysioterapeuter slik at de kan behandle visse diagnoser gratis og de fleste diagnoser til en lavere pris enn hos fysioterapeut uten driftstilskudd. Ventetiden er ofte lang hos fysioterapeuter med driftstilskudd da pasienter med gratis behandling tar opp mye av deres behandlingstid. 6-8 uker er ikke uvanlig.
Fysioterapeuter uten driftstilskudd jobber helt uten tilskudd ifra staten men har akkurat samme utdannelse og kvalitet på behandling. Behandlingen er 150-180 kr dyrere men man får hjelp med en gang og er garantert tett oppfølging utifra plagens behov.
NB: trykkbølgebehandling som vi har på vår klinikk går ikke under driftstilskudd og koster det samme hos fysioterapeut med og uten driftstilskudd.

Er akupunktur vondt?

Akupunktur er stort sett lite smertefullt. De fleste stikkene kjenner man ikke i det hele tatt og kun noen få steder kan man kjenne et stikk i det nålen går inn, men ikke etterpå. Mange er svært overrasket over hvor enkelt, behagelig og uten smerter akupunktur er.

Behandler kiropraktoren musklene?

Noen kiropraktorer idag behandler kun leddene med såkalte manipulasjoner eller ”knekk”. Vi er veldig opptatt av at de ytre musklene også kan skape problemer og at disse må sees i sammenheng med de indre kjernemusklene og derfor vil våre kiropraktorer bruke massasje og muskelbehandling såvel som manipulasjon i sin behandling. I tillegg kommer råd, veiledning og trening når det er behov for det.

Hva gjør jeg når jeg har behandlingsforsikring?

Det er viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet før første time hos oss og melder inn skade og behandling. Da får du informasjon og et saks-idnummer du må ta med til oss slik at vi kan fakturere forsikringsselskapet direkte. Dersom du er i tvil om hvordan du går frem så kontakt resepsjonen så vil de hjelpe deg med det.