Fysioterapeut i Kristiansand

Fysioterapeuten er en offentlig autorisert behandler som fokuserer på helheten i kroppens funksjon og bevegelse. Gjennom et sett av undersøkelser og vurderinger finner fysioterapeuten årsaken til smerter og nedsatt funksjon og gir den behandling som passer best for problemet.

Vi har to dyktige kvinnelige fysioterapeuter:

Gosia Stankiewicz har lang erfaring innen kommunal og privat fysioterapeut. Hun er Polsk og utdannet ved det humanistiske og økonomiske Universitet, Polen, men har jobbet mange år i Norge. Gosia jobber med diverse plager og problemer knyttet til bevegelsesapparatet, både etter operasjoner og etter skader, eller skader/plager som bare har oppstått uten klar grunn. Hun bruker trening og øvelser såvel som benkebehandling som verktøy i sin fremgangsmåte for å få pasienter friske og tilbake i normal funksjon. Hun er svært interessert i faget og bruker mange forskjellige, nøye utvalgte, undersøkelser og behandlingsformer for å finne riktig behandling til hver enkelt pasient.

Eline Drissen er nederlandsk og utdannet fysioterapeut og sportsfysioterapeut ved University of Applied Sciences Arnhem & Nijmegen, 2018. Hun jobber med alle muskel og leddrelaterte plager og skader, samt opptrening etter operasjon. Hun har også tatt videreutdanning i idrettsfysioterapi og jobber også mye med idrettsrelaterte skader. Hun har bred erfaring fra praksis i Nederland og Tyskland, samt flere år i Norge i privat praksis. Eline behandler plager og smerter i muskler og ledd såvel som opptrening etter operasjon eller idrettskader hos idrettsutøvere. Hun har et bredt spekter av behandlingsverktøy, både på benk og i treningssalen tilknyttet klinikken.

Behandlingen inkluderer massasje, tøyning, spesifikk leddmobilisering og slynge- og stabilitetstrening, ultralydbehandling, kinesiotaping, samt øvelser og aktivitetsveiledning. Man behøver ikke legehenvisning for å få time hos fysioterapeut.

Hva er driftstilskudd og hvordan påvirker dette deg?

Sentrumklinikken har en privatpraktiserende fysioterapeut uten avtale om trygderefusjon. Vi tar imot alle typer pasienter, med og uten henvisning fra lege, pasienter med helseforsikring og gjennom bedriftsavtaler. Det at fysioterapeuten ikke har avtale om trygderefusjon betyr at fysioterapibehandlingen må betales av pasienten, av forsikringsselskapet eller av bedriften. Kostnaden ved bruk av privatpraktiserende fysioterapeut er ikke høyere enn ved bruk av andre behandlingsformer som kiropraktor, akupunktur, naprapati, osteopati osv.

Bestill time til fysioterapeut

 

Alle fysioterapeuter som jobber i Norge er godkjente av det offentlige, noe som gir autorisasjon for å kunne drive fysioterapivirksomhet og behandle pasienter. Noen fysioterapeuter har driftstilskudd. Tilskuddsordningen til fysioterapi har eksistert i mer enn 25 år. Har en fysioterapeut først fått tilskudd, skal det svært mye til for å miste den igjen. Nye hjemler lyses svært sjeldent ut, da dette hovedsakelig er styrt av økonomien til de enkelte kommunene.

- En fysioterapeut med driftstilskudd får sin "lønn" fra NAV, kommunen og gjennom egenandeler.
- En fysioterapeut uten driftstilskudd får sin "lønn" gjennom egenandel alene.

Noen diagnoser og tilstander gir rett til fri behandling av det offentlige. Vi snakker her for eksempel om godkjente kroniske diagnoser eller oppfølging etter operasjoner. For de aller fleste diagnoser og symptomer ellers må pasienten betale en egenandel. Uavhengig av diagnose og problemstilling blir pasientene henvist av fastleger og spesialister til fysioterapeut med driftstilskudd uten informasjon om at det også er fysioterapeuter uten driftstilskudd, noe som fører til lengre køer for å få undersøkelse og behandling.

Hvorfor velge en fysioterapeut uten driftstilskudd/avtale om trygderefusjon?

Ofte er det legen din som vurderer at du har behov for fysikalsk behandling. Du får derfor med deg en henvisning til fysioterapi som forteller hvorfor du har behov for behandling. Det er da opp til deg selv å finne en fysioterapeut som kan behandle deg, og det er opp til deg selv om du ønsker en behandler med eller uten driftstilskudd. Egenandelen hos fysioterapeut med driftstilskudd er lavere enn hos fysioterapeut uten driftstilskudd. Men forholdet mellom antallet fysioterapeuter med driftstilskudd og pasienter med henvisning og behov for behandling er skjevt fordelt noe som gir til tider lange køer. Det kan derfor ta lengre tid før du får behandling. En tilstand eller plage kan derfor rekke å utvikle seg til å bli kronisk innen du får hjelp og behandlingstiden økes fordi det kreves mer for å bli kvitt den. Unødig ventetid kan derfor også føre til unødig bruk av sykemeldinger på arbeidsplassen. Forskning viser at jo fortere man kommer i behandling jo bedre responderer man til behandling og jo kortere behandlingstid trenger man. Da unngår man som regel vedvarende- og sekundære plager. Bruk av fysioterapeut uten driftstilskudd sikrer deg å komme raskt i behandling noe som øker sjansene til å komme raskere tilbake til arbeid og en normal hverdag.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Det tar fire år å bli autorisert. 3 år på høgskole og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste. Fysioterapeutens kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår, og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er gjennom sitt medlemsskap i Norsk fysioterapeutforbund (NFF) pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Om undersøkelsen

En grundig undersøkelse er viktig, og følgende vektlegges:

- din sykehistorie, oppfatning av plagene og sosiale forhold danner en helhetlig vurdering av kroppen, relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med.

- Spesifikk undersøkelse og vurdering av de deler av kroppen som er relatert til plagene og funksjonsproblemene som har oppstått.

- Fysioterapeutens vurdering av sammenhengen mellom funn som fremkommer i funksjonsundersøkelsen og pasientens egne forklaringer utgjør basis for behandlingen videre.

Om behandlingen

Fysioterapeuter behandler forskjellig og bruker et vidt spekter av behandlingsmetoder. I vår klinikk fokuserer vi på både passiv benkbehandling og aktiv egentrening. Det er vår oppfatning at plager og funksjonsforstyrrelser i kroppen både bør behandles gjennom massasje, tøyning og mobilisering i tillegg til stabiliserende slyngetrening og egentrening. Begge behandlingsformene er viktige og bidrar på hver sin måte å opprette normal og smertefri funksjon.

Fysioterapi utøves i henhold til helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Idag flommer markedet over av forskjellige terapiformer. Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag.