Hva er Skuldersmerter?

Plager i skulderen er svært vanlig og kan ha flere ulike årsaker. Behandlere ved Sentrumklinikken har lang erfaring med diagnose og behandling av skulderproblematikk.

Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur rundt selve skulderleddet spiller en spesielt viktig rolle ved skulderens funksjon. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, vil dette gi feilbelastninger og smerter i skulder, nakke, rygg og armer.

Det er også viktig å huske på at leddlåsninger og muskelspenninger i nakke og øvre rygg er en hyppig årsak til skuldersmerter.

De vanligste skulderdiagnosene:
Muskelsmerter (skuldermyalgi)
Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen feilbelastes over lengre tid vil det dannes triggerpunkter i muskulaturen. Disse punktene kan gi smerte lokalt i skulderen, eller referert smerte i relaterte områder som armer, nakke, hode og rygg. Kiropraktoren er ekspert i å finne og behandle disse triggerpunktene.

Akutte skulderskader
Disse skadene forekommer spesielt innen idretter med risiko for fall og kollisjoner, men kan også oppstå i i helt vanlige situasjoner. Fall og kollisjon på skulderen vil kunne gi betennelser, skader på bindevev og nedsatt bevegelse i skulderen. Om smertene ikke har avtatt innen en uke vil behandling av skulderen hos kiropraktoren være nødvendig.

Senebetennelse i skulderen (supra-og infraspinatustendinitt)
Musklene som ligger tett rundt skulderleddet og som har en stor rolle i stabilisering av skulderleddet kan bli betente. Det er vanligst med betennelse i musklenes sener, som blir tykke og hovne og kommer i klem når armen løftes over hodet. Dette kalles ofte for impingement syndrom. Senebetennelser kan ofte behandles ved å finne lokale spasmer i den relaterte muskulaturen, som ofte er årsaken til at betennelsen i senen oppsto. Ved å behandle muskelen med trykk, massasje og tøyning vil senen få den avlastningen den trenger, og betennelsen vil gradvis avta. Det vil også kunne være nedsatt bevegelse i selve skulderleddet som er opphav til senebetennelsen, og da vil en kiropraktisk manipulasjon være nødvendig. Behandlerene ved Sentrumklinikken er godt kjent med de ulike typer årsaker til senebetennelse og vil se hva som er opphavet til betennelsen og hva som er riktig type behandling.

Frossen skulder
Når det oppstår en betennelse i skulderleddets leddkapsel kalles dette frossen skulder, eller adhesiv kapsulitt. Årsaken til frossen skulder er ofte vanskelig å vite. Tilstanden er svært smertefull den første tiden, samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Smertene vil avta etterhvert, men skulderleddet vil forbli stivt i mange måneder. De fleste blir bra og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Frossen skulder er ikke veldig vanlig, og i mange tilfeller er korrekt diagnose tendinitt fremfor frossen skulder. Det er viktig å få korrekt diagnose da behandling og prognose er svært forskjellig mellom diagnosene. Våre behandlere kan gjøre dette.

Behandling
Kan bestå av en rekke behandlingsmetoder avhengig av diagnose. Behandleren bruker i hovedsak hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Behandlingen inkluderer:

Spesifikk leddbehandling
Tøyninger
Muskulære teknikker
Nevrologiske teknikker
Stabiliserende veiledning
Øvelser, råd og veiledning

Ved valg av behandlingstrategi for den enkelte pasient, legger behandleren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Hvis det foreligger mistanke om at skuldersmertene skyldes annen sykdom, vil du bli henvist til videre undersøkelser hos lege.

Om du er usikker på hva smertene eller plagene i eller omkring skulderen skyldes så ta kontakt så vil våre behandlere kunne undersøke skulderen, gi en diagnose og hva som er best egnet behandling.