Hva er Migrene?
Migrene er et stort og underdiagnosert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene.

Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura. Dette kan typisk være flimring for øynene, lyd og lysskyhet, kvalme, oppkast og hjertebank. Vanlig migrene har lignende type hodepine som klassisk migrene, men uten aura i forkant. Vanlig migrene er mer utbredt enn klassik migrene.

Det er viktig å huske på at en migrenepasient kan ha flere typer hodepine, i tillegg til migrene, noe som kan gjøre sykdomsbildet mer komplisert. Kiropraktoren kan hjelpe å finne ut av hvilken eller hvilke hodepiner du plages av.

Årsak til migrene
Det er fortsatt mye uvissthet rundt hva migrene egentlig skyldes. Men en har idag nok kunnskap til å kunne si at migrene skyldes en komplisert kominasjon av faktorer, både arvelige og ervervede. Anfallene ser ut til å skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen i hjernen. Dette virker å kunne skape betennelse i venesystemet i hjernen, som gir en plagsom hodepine.

Migrenepasienter har vist seg, på grunn av ovennevnte årsaker som biokjemiske reaksjoner i hjernen, å ha en senket smerteterskel. Årsaken til at kiropraktorer kan hjelpe migrenepasienter er sannsynligvis fordi kiropraktorbehandling fjerner smertekilder i nakken slik at opplevelsen til smerte og hodepine minsker eller forsvinner.

Vanlige symptomer
– Milde, raskt forbigående anfall til dramatiske anfall med intense smerter over 2-3 døgn
– Klassisk migrene har ofte forvarsel, som glimt foran øynene eller flimring, prikking eller
– nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast, kvalme, diare, uro og hjertebank
– Hodepine ofte i den ene halvdelen av hodet, oftest verst i tinning, panne eller bak øynene
– Kan vare i 2-3 dager
– Vanlig migrene er uten forvarsel. Kan oppleve kvalme, men mindre vanlig.
– Vanlig og klassisk migrenepasienter er ofte lyd- og lysømfindtlige

Hva kan man gjøre ved et migreneanfall?
Det kan være lindrende å oppsøke et stille, kjølig og mørkt rom ved et anfall. Kjøl ned pannen med kalde omslag. Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange.

Slik kan du selv forebygge
Hvilke faktorer som utløser migrene kan være mange og variere fra person til person, og det er derfor viktig å prøve seg frem systematisk etter eliminasjonsmetoden. Å føre en hodepinedagbok kan være nyttig. Migreneutløsende faktorer som kan være viktig å holde et øye med er:

– Stress
– Mangel på søvn
– Sterkt lys eller lyd
– Intense dufter (parfyme)
– Uregelmessig livsførsel (stå opp til samme tid hver dag)
– Manglende væskeinntak
– Intoleranse for enkelt matvarer og drikke, et eksempel er sjokolade
– Hormonelle faktorer som menstruasjon og graviditet

Gode råd om hvordan unngå migreneanfall, samt behandling, kan kiropraktoren gi.