Hva er Kjevesmerter?
Kjeveleddet er som alle andre ledd, et ledd som kan bli irritert og gi smerter. Irritasjon i og omkring leddet kan føre til knepping og/eller smerter og kiropraktisk behandling kan gi stor lette.

Kjeveleddet er delt i to deler, med en liten hard geledel, som kalles en disk, imellom de to delene. Ved åpning av leddet blir leddet dratt fremover slik at den øvre og den nedre delen av leddet forflytter seg horisontalt i forhold til hverandre. For at dette skal være mulig må disken imellom forflytte seg fremover. Derfor er disken forankret til leddet i bakkant samtidig som det er festet til kjevemuskler i forkant som drar disken fremover.

Årsak
Plager som muskelknuter og muskelspenninger i musklene som åpner og lukker kjeveleddet, spesielt musklene forbundet med kjeveleddsdisken, kan føre til kjeveleddslåsninger og med det smerter og plager.

Symptomer
Problemer med kjeveleddet merkes som oftest som et lite irriterende klikk når munnen åpnes. Dette er et relativt vanlig og harmløst fenomen, men problemene blir imidlertid verre når de begynner å føre med seg andre problemer som smerter ved gjesping, hodepiner, svimmelhet og forstyrrelser med hørselen. Kjeveleddet kan låse seg i åpen stilling, det vil si at det er vanskelig og ofte smertefullt å lukke munnen. Dette er ikke så vanlig. Det er vanligere å låse kjeven i lukket stilling. Det vil si at kjeven ikke lar seg åpne helt opp, og forsøk på å åpne kjeven gir smerter. Smertene kan være i selve leddet rett foran øret, eller det kan gi smerter i kjevebenene og av og til tannpine.

Hvis du er usikker på hvor smertene i kjeven kommer fra så har våre behandlere lang erfaring med smerter og plager i og omkring kjeven. Gjennom en grundig undersøkelse finner man årsaken til plagene og dermed riktig behandling for nettopp det problemet.