Hva er Hodepine?
Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre vanligste plager. Hos kiropraktoren kan du få hjelp til å finne årsaken til din hodepine og finne frem til riktig behandling.

Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som uvelhet, kvalme, tretthet, øresus, ustøhet og konsentrasjonsvansker. Hodepine skyldes sjelden underliggende alvorlig sykdom, men kraftig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt barn. Mye hodepine vil i det lange løp kunne påvirke humøret. Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager iløpet av et år. Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg.

Årsak
Hodepine er, som alle andre former for smerte, et varsel om at noe er galt. Ofte er det feilfunksjoner i nakken, som leddlåsninger, stram muskulatur, betente senefester, eller triggerpunkter som er årsaken til at vi kjenner hodepine. Dette er årsaker som behandling fungerer godt for.

En og samme pasient kan også ha flere typer hodepine samtidig. Å ha diagnosen migrene betyr ikke at man ikke kan ha andre former for hodepine samtidig. Behandling av nakke, skuldre, kjeve og hode kan gi en migrenepasient betydelig mindre hodepine enn før behandling.

Vanlige kjente årsaker til hodepine
• Feilfunksjon i nakkens muskler og ledd
• Hodeskader og nakkeskader (bl.a whiplash)
• Kjevespenninger og bittfeil
• Migrenepasienter har betennelser i venesystemet i hodet som fører til at andre årsaker til smerte, som nakkerelatert hodepine, blir fremtredende.
• Menstruasjon og andre hormonelle endringer, spesielt ved migrene
• Stress
• Medikamentbruk

Vanlige typer hodepine:
Spennings hodepine
• Også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine
• Smertene kan gå til begge sider av hodet
• Begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen, føles ofte som et stramt bånd rundt hodet
• Vanligvis uten kvalme
• Ofte stressrelatert
• Responderer ofte godt til kiropraktisk behandling

Nakkehodepine
• Også ofte kalt cervicogen hodepine
• Skyldes låsninger i nakkens ledd som gir hodepine, ofte sammen med nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken
• Responderer vanligvis svært godt til kiropraktisk behandling

Migrene
• Anfall kan varsles med karakteristiske synsforstyrrelser som flimring, prikking eller lynglimt. Dette kalles for aura
• Pulserende smerte
• Vanligvis bare på den ene siden av hodet
• Vanligvis intens smerte som forverres ved anstrengelse
• Kvalme og overfølsomhet for lys- og lydinntrykk
• Migrene er omtalt i et eget NKF-hefte i samme serie
• Kan respondere godt til kiropraktisk behandling

Medikament indusert hodepine
• Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine

Sjeldne typer hodepine:
Klasehodepine
• En sjelden og invalidiserende hodepine som oftest rammer menn, også kalt Horton’s hodepine
• Kommer anfallsvis

Hodepine som skyldes annen sykdom:
• Infeksjoner og feber
• Bihuleproblemer
• Høyt blodtrykk
• Hjernesvulster (sjeldent)
• Forgiftningstilstander

Spente muskler i skuldre eller kjeveproblematikk er også vanlige årsaker til hodepine.

Behandling hos kiropraktoren
• Spesifikk leddbehandling
• Tøyninger
• Muskulære teknikker
• Nevrologiske teknikker
• Stabiliserende trening
• Øvelser, råd og veiledning

Ved Sentrumklinikken kan du få hjelp til å finne årsaken til din hodepine, og finne frem til riktig behandling. Vi har lang og god erfaring med å undersøke og behandle pasienter med hodepine.