Trykkbølgebehandling i Kristiansand

Denne behandlingsformen er i dag en av de mest effektive og hurtigvoksende når det gjelder smertebehandling. I den medisinske verden har den eksistert helt siden 1980-tallet for nyresteinsknusing, som i dag er den mest anvendte måten for å fjerne nyrestein. Denne behandlingsmetoden, dog i mildere grad, viser seg å ha en positiv effekt på muskulære plager.

I fysikalsk medisin og behandling av muskel og leddsystemet tilføres høyenergiske trykkbølger i smerteområdet. Disse bølgene vil trenge igjennom huden og videre ned i det aktuelle vevet. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til det allerede skadete vevet, som igjen medfører at helingsprosessen restarter med økt sirkulasjon og metabolisme. Skaden regenerers og smerten forsvinner gradvis.

Er behandlingen effektiv?

Dette har vist seg å være en meget effektiv behandlingsform for kroniske tilstander som ikke responderer til annen behandling. Kliniske studier viser en suksessrate på 80-95%. Typiske plager som har god effekt av trykkbølgebehandling er tendinitter, tennis- og golfalbue, hælplager og hælspore, plantar fascitt, runners og jumpers kne, achilles og benhinnebetennelse, triggerpunkt, senebetennelser og skulderforkalkninger.

Er du i tvil om din plage vil ha utbytte av trykkbølgebehandling, ta kontakt med vår klinikk så vil våre behandlere kunne hjelpe deg.

Hva er normalt behandlingsforløp?

Dette avhenger helt av skadens art, men normalt varer selve behandlingen 5-10 minutter. Et typisk forløp vil bestå av 3-5 behandlinger med ca en ukes intervall på trykkbølgebehandlingen. En normal effekt vil ofte være en umiddelbar forbedring av det skadete området.

Er det bivirkninger ved behandlingen?

Det er svært sjelden at man opplever moderate eller alvorlige bivirkninger av behandlingen. Avhengig av behandlingsområdet kan det oppstå noe hevelse, hudirritasjon, rødme og noe smerte under selve behandlingen, samt i en liten periode etter. Dette skyldes energien som overføres til vevet.

Er behandlingen smertefull?

Det er svært individuelt om behandlingen oppleves som smertefull men de fleste pasienter sier at behandlingen var bedre enn forventet og at selve smerten ikke var i særlig stor grad.

Passer behandlingen for meg?

Spør en av våre terapeuter, som kan vurdere om dette er det beste behandlingsalternativet på bakgrunn av din situasjon, plage og sykehistorie.