I hele juni 2024 vil vår psykomotoriske fysioterapeut kunne tilby behandling med refusjonstakster, og behandlingene vil gå innunder frikort-ordningen. Ta kontakt og spør om det er flere slike timer igjen.

Psykomotorisk fysioterapi i Kristiansand

Psykomotorisk fysioterapi ser på sammenhengen mellom livshistorie og hvordan dette kan komme til uttrykk kroppslig. Både fysiske- og følelsesmessige belastninger, tidligere sykdommer, traumatiske opplevelser og vanskelige livssituasjoner kan gi kroppslig utslag. Dette kan blant annet innebære tilstand av stress og symptomer som anspenthet, smerter i kroppen, hodepine, svimmelhet og utmattelse.
Behandlingstilnærmingen fokuserer på kroppen som helhet og pusten tillegges stor vekt, da følelser, pust og muskulære spenningsmønstre henger tett sammen. Ved å fokusere på dette forsøker man å få til en kroppslig omstilling, hvor målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som kan virke hemmende på funksjonsnivå, og symptomer kan avta.

Ventetid

Ved Sentrumklinikken er det kort ventetid på psykomotorisk fysioterapi. Vår psykomotoriske fysioterapeut praktiserer helprivat og vil derfor kunne ta imot pasienter innen få dager etter at man tar kontakt. Man dekker hele kostnaden selv, men slipper å vente lenge på å komme i gang med undersøkelse, samtale og behandling.

Bestill time til psykomotorisk fysioterapi

 

Synne Fyllingen Johnsen

Synne er utdannet psykomotorisk fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University. Hun har tilleggsutdannelse i kognitiv terapi innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og meget godt kvalifisert innen psykomotorisk fysioterapi. Hun har tidligere erfaring fra en større psykomotorisk klinikk i Kristiansand.
Hun praktiserer både innen vanlig fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi. Ut fra pasientens plager og historikk vil hun også kunne se hva som vil være mest hensiktsmessig behandling for hver enkelt pasient.

Behandling

Psykomotorisk fysioterapi bygger på et samarbeid mellom terapeut og pasient. Sammen blir man enige om fokus for behandlingen, samt hvordan man sammen kan jobbe mot en endring. Dette krever at pasient er motivert for å gjøre en egeninnsats. Er man i tvil, vil man sammen komme frem til om dette er en hensiktsmessig tilnærming eller ikke.

Behandling kan omfatte:

- Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
- Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten
- Massasje og ulike teknikker for økt kroppskontakt og kroppsbevissthet
- Samtale
- Bevegelser med vekt på ledighet, frie bevegelser og friere pust