Psykolog og psykoterapeut

Ved Sentrumklinikken kan du få hjelp ved lettere og moderate psykiske lidelser, vansker i relasjoner hjemme eller på arbeidsplassen, problemer med uttrykk eller kontroll av emosjoner, personlighetsproblematikk, angst, depresjon, ubearbeide traumer, personlige kriser, følelsen av konstant stress, lav selvfølelse, lite livsglede, lysten til å forstå deg bedre.
Vår psykolog og psykoterapeut heter Alina Helik og er utdannet psykolog ved Jaggiellonian Universitet i Polen i 2006. Hun har deretter tatt fire år videreutdanning ved Psykodynamisk Psykoterapi-Skole i Krakow. Alina har bred erfaring fra både privat og offentlig praksis i både Polen og Norge.

Psykolog

Psykologen bidrar til å fremme menneskers helse og livskvalitet. Man trenger ikke være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, stressende, utfordrende, enten privat eller i relasjoner til andre eller arbeidsplass. Da kan det være godt å drøfte dette med noen du har tillit til.
Psykologen har 6 års utdannelse og har kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler og hvordan dette påvirker oss bevisst og underbevisst. Gjennom samtaler kan man finne ut av hva som kan være klokt å gjøre for å endre mønstre, snu en vanskelig situasjon og hva som kan gjøres for å bli kvitt plagsomme symptomer. Noen kan også trenge hjelp til å forandre måten de er på eller hvordan de reagerer på seg selv og/eller andre. Noen endringer kommer fort, andre tar lenger tid. Men sammen kan man finne gode løsninger.

Psykoterapeut
Psykoterapi er en 4 årig videreutdanning etter psykologstudiene. Psykoterapi er en behandlingsform innenfor psykologien hvor en bruker forskjellige tilnærminger til en pasients utfordringer. I hovedsak 3 behandlingsformer: psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og terapi med eksistensiell og humanistisk tilnærming.

Psykodynamisk psykoterapi er basert på terapeutisk relasjon. Det vil si et sterkt, gjensidig akseptert bånd mellom pasient og terapeut.
Behandling foregår som en serie regelmessige møter en til to ganger i uke, til en fast avtalt dato. Sånne terapeutiske rammer skaper et rom til forandring, samt gir en følelse av trygghet og psykisk komfort.

I løpet av terapien skal pasienten oppleve økt forståelse av seg selv, sine ubevisste motivasjoner og valg, samt bearbeide dysfunksjonelle mønstre. Terapien fører til gunstige endringer i pasientens personlighet

Taushetsplikt
Taushetsplikten er helt sentral for at det skal oppstå tillit mellom behandler og den som oppsøker hjelp for sine problemer. Kun i helt spesielle tilfeller, hvor det er enten fare for pasientens eller andres liv eller helse, kan taushetsplikten brytes. I alle andre tilfeller er taushetsplikten ufravikelig.

Henvisning
Man behøver ikke henvisning for å gå til psykologen. Man kan ta direkte kontakt og komme i gang med samtaler og oppfølging så fort man ønsker det selv.

Varighet
Varighet av terapi er avhengig av problemtype og alvorlighetsgrad, motivasjon for behandling og innsiktsevner.