Fysioterapeut 

 

 

 

Fysioterapeuten er en offentlig autorisert behandler som fokuserer på helheten i kroppens funksjon og bevegelse. Gjennom et sett av undersøkelser og vurderinger finner fysioterapeuten årsaken til smerter og nedsatt funksjon og gir den behandling som passer best for problemet.

 

Behandlingen inkluderer massasje, tøyning, spesifikk leddmobilisering og slynge- og stabilitetstrening, samt øvelser og aktivitetsveiledning. Man behøver ikke legehenvisning for å få time hos fysioterapeut. 

 

 

 

Hva er driftstilskudd og hvordan påvirker dette deg? 

Sentrumklinikken har en privatpraktiserende fysioterapeut uten avtale om trygderefusjon. Vi tar imot alle typer pasienter, med og uten henvisning fra lege, pasienter med helseforsikring og gjennom bedriftsavtaler. Det at fysioterapeuten ikke har avtale om trygderefusjon betyr at fysioterapibehandlingen må betales av pasienten, av forsikringsselskapet eller av bedriften. Kostnaden ved bruk av privatpraktiserende fysioterapeut er ikke høyere enn ved bruk av andre behandlingsformer som kiropraktor, akupunktur, naprapati, osteopati osv. 

 

Alle fysioterapeuter som jobber i Norge er godkjente av det offentlige, noe som gir autorisasjon for å kunne drive fysioterapivirksomhet og behandle pasienter. Noen fysioterapeuter har driftstilskudd. Tilskuddsordningen til fysioterapi har eksistert i mer enn 25 år. Har en fysioterapeut først fått tilskudd, skal det svært mye til for å miste den igjen. Nye hjemler lyses svært sjeldent ut, da dette hovedsakelig er styrt av økonomien til de enkelte kommunene.

 

           ♦ En fysioterapeut med driftstilskudd får sin "lønn" fra NAV, kommunen og gjennom egenandeler.

           ♦ En fysioterapeut uten driftstilskudd får sin "lønn" gjennom egenandel alene.

 

Noen diagnoser og tilstander gir rett til fri behandling av det offentlige. Vi snakker her for eksempel om godkjente kroniske diagnoser eller oppfølging etter operasjoner. For de aller fleste diagnoser og symptomer ellers må pasienten betale en egenandel. Uavhengig av diagnose og problemstilling blir pasientene henvist av fastleger og spesialister til fysioterapeut med driftstilskudd uten informasjon om at det også er fysioterapeuter uten driftstilskudd, noe som fører til lengre køer for å få undersøkelse og behandling.

 

Hvorfor velge en fysioterapeut uten driftstilskudd/avtale om trygderefusjon?

Ofte er det legen din som vurderer at du har behov for fysikalsk behandling. Du får derfor med deg en henvisning til fysioterapi som forteller hvorfor du har behov for behandling. Det er da opp til deg selv å finne en fysioterapeut som kan behandle deg, og det er opp til deg selv om du ønsker en behandler med eller uten driftstilskudd. Egenandelen hos fysioterapeut med driftstilskudd er lavere enn hos fysioterapeut uten driftstilskudd. Men forholdet mellom antallet fysioterapeuter med driftstilskudd og pasienter med henvisning og behov for behandling er skjevt fordelt noe som gir til tider lange køer. Det kan derfor ta lengre tid før du får behandling. En tilstand eller plage kan derfor rekke å utvikle seg til å bli kronisk innen du får hjelp og behandlingstiden økes fordi det kreves mer for å bli kvitt den. Unødig ventetid kan derfor også føre til unødig bruk av sykemeldinger på arbeidsplassen. Forskning viser at jo fortere man kommer i behandling jo bedre responderer man til behandling og jo kortere behandlingstid trenger man. Da unngår man som regel vedvarende- og sekundære plager. Bruk av fysioterapeut uten driftstilskudd sikrer deg å komme raskt i behandling noe som øker sjansene til å komme raskere tilbake til arbeid og en normal hverdag.

 

Behandlere

Jørund Saaghus er utdannet fysioterapeut ved University College syddanmark og har videreutdanning geriatrisk fysioterapi ved OSLOMet. Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor han arbeidet innenfor ortopedi, geriatri, kreft og fatigue. Hovedinteressen hans er allikevel skader som oppstår i bevegelsesapparatet og hvordan man best behandler disse og har derfor tatt ytterligere kursing i nålebehandling, kinesiotaping, samt undersøkelse og behandling av kne og hofteproblematikk. Hans behandlingsmetoder er ofte en kombinasjon av bløtvevsbehandling på benken sammen med øvelser for og trening av spesifikke muskler og muskelgrupper for å få tilbake funksjon og få bort smerter og plager i et gitt område. Her ser han på det konkrete området som smerten kommer ifra såvel som helheten i kroppen og mulige andre sekundære årsaker til hvorfor plagen oppstår. Jørund er også sertifisert Aktiv A terapeut.

 
Birgitta Baardsen er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Birgitta har tidligere erfaring fra ulike avdelinger på Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken HF, Ringerike. Her har hun opparbeidet seg en bred erfaring innen undersøkelse og behandling for en rekke plager og problemer folk opplever. Birgitta fokuserer på helheten i funksjonsproblemet, der manuell behandling, øvelser, aktivitetsveiledning og bevisstgjøring inngår i oppfølgingen. Vår fysioterapeut er medlem av Norsk fysioterapeutforbund.

 

Hva er fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Det tar fire år å bli autorisert. 3 år på høgskole og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste. Fysioterapeutens kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

 

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår, og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er gjennom sitt medlemsskap i Norsk fysioterapeutforbund (NFF) pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

 

Om undersøkelsen

En grundig undersøkelse er viktig, og følgende vektlegges:

- din sykehistorie, oppfatning av plagene og sosiale forhold danner en helhetlig vurdering av kroppen, relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med. 

- Spesifikk undersøkelse og vurdering av de deler av kroppen som er relatert til plagene og funksjonsproblemene som har oppstått.

- Fysioterapeutens vurdering av sammenhengen mellom funn som fremkommer i funksjonsundersøkelsen og pasientens egne forklaringer utgjør basis for behandlingen videre.

 

Om behandlingen

Fysioterapeuter behandler forskjellig og bruker et vidt spekter av behandlingsmetoder. I vår klinikk fokuserer vi på både passiv benkbehandling og aktiv egentrening. Det er vår oppfatning at plager og funksjonsforstyrrelser i kroppen både bør behandles gjennom massasje, tøyning og mobilisering i tillegg til stabiliserende slyngetrening og egentrening. Begge behandlingsformene er viktige og bidrar på hver sin måte å opprette normal og smertefri funksjon.

 

 

Fysioterapi utøves i henhold til helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Idag flommer markedet over av forskjellige terapiformer. Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag.

 

 

Ønsker du å lese mer om fysioterapi, gå inn på Norsk fysioterapeutforbunds hjemmesider her

ÅPNINGSTIDER

Mandag - Fredag:                      08.00 - 16.00

 

Lørdag - Søndag:    Kiropraktorvakt

 

Helligdager:             Kiropraktorvakt

KIROPRAKTORVAKT

For akutt behandling

 

Utenom åpningstid

 

Ring 38 09 55 33

 

KROPP OG HELSE

Kiropraktikk i

Fædrelandsvennen

 

Lørdagsbilaget til Fædrelandsvennen, Go Helg, har satt sammen et panel med fire fagprofesjoner innenfor helse. Det består i fastlege, kiropraktor, ernæringsekspert og personlig trener. Hver uke kommer en ny artikkel om et aktuelt tema knyttet til helse.

 

Christian Nordgård er kiropraktor ved Sentrumklinikken og også kiropraktor i Go Helgs helsepanel. Han skriver helsesartikler knyttet til sitt fagområde og hver fjerde lørdag kan man lese artikler i Go Helg om forskjellige temaer knyttet til kroppens bevegelsesapparat. 

 

 

Avisartiklene er lagt ut i sin helhet på vår hjemmeside og du kan lese dem ved å

  

 

trykke her! 

 

RYGGSKOLE

 

Det er viktig å ta vare på kroppen. Men det finnes mange myter og feiloppfatninger om hva som er sunt og hva som ikke er sunt for kroppen. Vi mener at flere ville hatt bedre helse om de visste mer om kroppens funksjon og begrensinger. Derfor har vi ryggskole annenhver uke for de som ønsker å lære mer om hvordan kroppen fungerer.

Pasienter ved klinikken og andre er hjertelig velkomne til å delta.

Du har bare en kropp og den skal holde livet ut. Jo mer du vet om hvordan din kropp fungerer, jo bedre står du rustet til å ta vare på den.


Ta kontakt på tlf.   38 09 55 33 

 

BEDRIFTSAVTALE

 

Sykefravær skaper store utfordringer for bedrifter, både økonomisk og strategisk. Plager i ledd, muskel og nervesystemet står for langt over halvparten av alle sykemeldinger i norge i året.

 

Ved Sentrumklinikken forsøker vi å behandle fremfor å sykemelde. Rask tilgang på behandling fører ofte til at arbeidstakere kan unngå sykemelding. De fleste plager kan behandles samtidig som pasienten er i delvis eller fullt arbeid.

 

En bedriftsavtale gir rask tilgang på behandling, behandling på arbeidsplassen og arbeidsstasjonstilpasninger. Vi skreddersyr en løsning som passer din bedrift. Ønsker du en bedriftsavtale for din bedrift?

 

Ta kontakt på tlf.   38 09 55 33